ÇALIŞMA ALANLARI

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, bilişim cihazlarında oluşturulan sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. Bilişim hukuku İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu da kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir. Bilişim Hukuku; İnternet Hukuku ve Bilgi Teknolojisi Hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır. Bilgi Teknolojisi Hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. İnternet Hukuku ise internet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet Hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

BİLİŞİM HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU;
  • Bilişim suçlarıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunma ve dosya takibi,
  • Bilişim hukuku alanında mevzuat takibi,
  • E-ticaret platformlarının (hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı olarak) kurulumunda danışmanlık,
  • Startup kuruluşu ve melek yatırımcılıkla ilgili danışmanlık,
  • Kişisel verilerin korunması, ticari elektronik iletiler, e-ticaret hukuku ile ilgili davaların takibi ve danışmanlık
  • Bilişim hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması
hizmetleri vermektedir.