ÇALIŞMA ALANLARI

KİŞİSEL VERİLER HUKUKU

Günümüzde bilgi, hiç olmadığı kadar değerli hale gelmiş; ekonominin ve sanayinin ana ham maddesi olmuştur. Bu kapsamda her gün devlet kurumları ve özel kuruluşlar kişilere ait bilgileri depolamakta, işlemekte ve iletmektedirler.

Ortaya çıkan bu değer karşısında da otoriteler kişilerin bu durumlardan zarar görmesini engellemek amacıyla bir takım düzenlemeler öngörmektedir.

Türkiye de 2016 yılında çıkardığı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile bu kervana katılmış ve kişisel verilerin işlenmesini belirli şartlara ve kurallara bağlamıştır. 

Son olarak AB, tüm üye ülkeler için bağlayıcı ve belirli şartlar dahilinde AB dışındaki ülkelerde de uygulama alanı bulabilecek olan General Data Protection Regulation'ı ("GDPR") yürürlüğe sokarak konu ile ilgili ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuştur.
Gökçen Hukuk Bürosu KVKK ve GDPR'a uyum hizmetleri sunmakta ve şirketinizi hukuki hem de teknik açıdan bu regülasyonlara uyumlu hale getirmektedir. Gökçen, bu kapsamda Anonimhane ile birlikte çalışmakta ve müvekkillerine onlara özgü çözümler sunmakta, hizmetler vermektedir.
Kişisel veriler ile ilgili tüm merak ettiklerinize avukatlarımızın hazırlamakta olduğu blog.anonimhane.com adresinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLER HUKUKU
Bu kapsamda;
 • Detaylı şirket incelemesi,
 • Kişisel veri işleme sözleşmesi imzalanmış ise incelenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması,
 • İş sözleşmelerinin revize edilmesi, gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Depolanan, aktarılan, işlenen kişisel verilerin saptanması,
 • Kişisel verilerin hangi amaçlarla kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesi,
 • İşlenen kişisel verilerin kategorize edilmesi,
 • Eski müşterilerin, personelin açık rızalarının alınması
 • Açık rıza alınamayan ilgili kişilerin verilerinin Türkiye'de ve Dünya'da tek olan Anonimhane yazılımı ile anonim hale getirilmesi,
 • Şirket içi KVKK iş organizasyonunun belirlenmesi,
 • Gerekli tüm hukuki metinlerin hazırlanması,
 • Düzenli olarak şirket içi eğitimlerin verilmesi
 • Gerekli teknik ve idari ilave tedbirlerin alınması
 • Düzenli mevzuat takibi, ilgili konularda bilgilendirme metinleri hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması
 • Haberli ve habersiz denetimlerin sağlanması
hizmetleri verilmektedir.