ÇALIŞMA ALANLARI

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, sırasında ortaya çıkabilecek risklerin en aza indirilmesi için doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uyulması zorunlu olan bir takım yasal düzenlemeler ve davranış kuralları bulunmaktadır. Bu kuralların ihlal edilmesi neticesinde, hastaların zarara uğraması ve hatta hayatlarını kaybetmesi gibi istenmeyen sonuçlar meydana gelebilmekte ve bu zararlı sonuçlar nedeniyle de sağlık kurumlarının, doktorların ve diğer sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları gündeme gelebilmektedir.

SAĞLIK HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU;
  • Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında kusurlu olarak neden olunan zararlar nedeniyle açılan ceza ve hukuk davalarında (malpraktis davaları) sağlık kurumlarının, sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunmasına yönelik olarak dava takibi ve danışmanlık,
  • Sağlık ve ilaç hukukuyla ilgili gizlilik, distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
  • Kişisel sağlık verilerinin korunmasına yönelik danışmanlık
hizmetleri vermektedir.