ÇALIŞMA ALANLARI

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticari ilişkiler, piyasa aktörleri tarafından kurgulanırken kar, zarar ve risk hesaplamalarında hukuki riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ticari ve ekonomik ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olan ticaret hukukunun temel kaynağı olan Türk Ticaret Kanunu ticari işletmeler, şirketler, kıymetli evrak, deniz ticareti, taşıma işleri ve sigorta hukuku ana başlıklarından oluşmaktadır.

ŞİRKETLER HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU;
  • Ticari davaların hazırlanması ve takibi ve icra takibi,
  • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu, infüzyonu, birleşme / devralma ve tip değişikliği işlemleri,
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında danışmanlık,
  • Hisse senedi ve tahvillerle ilgili işlemler,
  • Şirketin Genel Kurul toplantıları,
  • Sermaye artırımı ve azaltılması konusunda danışma,
  • Ticari ilişkilerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için danışma,
  • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresi,
  • Haksız rekabet önleme bağlamında danışma ve dava
hizmetleri vermektedir.