ÇALIŞMA ALANLARI

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası anlaşmaların yanı sıra Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenmiş olan Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.
Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU;
  • Marka, patent, tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması ve tescili,
  • Tecilli markaların korunması için yeni marka başvurularının kontrolü ve denetimi,
  • Marka, patent, tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Sınai ve Fikri Mülkiyet haklarıyla ilgili olarak devir, lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi, YİDK Kararlarına itiraz davalarının açılması ve takibi,
  • Fikri Mülkiyet hukuku alanına giren hukuk ve ceza davalarının takibi,
  • Telif hakları hususunda dava takibi ve danışmanlık hizmetleri,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
hizmetleri vermektedir.