ÇALIŞMA ALANLARI

SÖZLEŞME HUKUKU

Günlük hayatımızın her alanında iki veya çok taraflı hukuki ilişkilerin yürütülmesi açısından vazgeçilmez hukuki araçlar olan sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıkların çerçevesi, sözleşmelerin müzakere ve yazımı safhasında çizilmektedir. Bu nedenle hukuki danışmanlık hizmetlerinin, sözleşmelerin müzakere edildiği aşamada alınması, uyuşmazlık konularının hiç değilse bir kısmını bertaraf edebilecek, asgariye indirebilecektir.
Dolayısıyla sözleşmelerin müzakere edilerek hazırlanmasından, olası bir uyuşmazlık çıkması halinde söz konusu olabilecek süreçleri öngörmek ve bunları en baştan dikkate alarak sözleşmeleri akdetmek tarafların daha erken bir aşamada daha öngörülü ve hukuki riskleri asgariye indirebilecek şekilde hareket etmelerine imkân vermektedir. Bu nedenle bu süreçlerde alınacak hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çıkması halinde yargı organı veya hakem heyetleri huzurunda temsil uzmanlık ve deneyim gerektiren hukuki hizmetler olarak nitelenmektedir.

SÖZLEŞME HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU;
  • Sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi, taraflarca hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenerek gerekli düzeltme ve değişikliklerin yapılması,
  • Hali hazırda imzalanmış sözleşmelerin incelenerek risk raporlarının hazırlanması,
  • Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerinin mahkeme ve/veya tahkim nezdinde temsil edilmesi
hizmetleri vermektedir.