ÇALIŞMA ALANLARI

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra iflas hukuku yargılama hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır. Burada borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip haciz yolu ile icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yolu ile de icra takibi de yapılabilir. Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU;
  • Alacağın tahsili amaçlı haciz yolu ile icra ve iflas yolu ile icra takiplerinin açılması ve takip edilmesi,
  • Takiplere karşı yapılan itirazlara karşı itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davalarının takibi,
  • Şikayet, istihkak, menfi tespit ve istirdat davalarının takibi,
  • İflas davalarının takibi,
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • İflas erteleme,
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
hizmetleri vermektedir.