ÇALIŞMA ALANLARI

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU

Başta Türk Medeni Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu olmakla birlikte Orman Kanunu, Kadastro Kanunu gibi başka özel kanunlarda da düzenlenmiş olan taşınmazlar hukuku, özel hukuk ve kamu hukuku boyutu olabilecek çok yönlü hukuki ilişkilerden oluşan ve karmaşık hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkabileceği alanların başında gelmektedir.

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU
GÖKÇEN HUKUK BÜROSU;
  • Gayrimenkuller üzerinde tesis edilecek irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı ve benzeri haklarla ilgili sözleşmeler konusunda hukuki danışmanlık,
  • Tapu işlemleri, kiralama sözleşmeleri, projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, yabancıların mülk edinmesi konularında danışmanlık,
  • FIDIC Sözleşmeleri, EPC Sözleşmeleri, Anahtar Teslim Sözleşmeler, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması,
  • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, orman vasfını yitiren taşınmazlar, tapu iptal ve tescil, muris muvazaası, zilyetlik, önalım, ortaklığın giderilmesi ve tasarrufun iptali davalarının takibi,
hizmetleri vermektedir.