YAYINLAR

SÖZLEŞMELERDE HUKUK SEÇİMİ
10
Nisan

SÖZLEŞMELERDE HUKUK SEÇİMİ

Yabancılık unsuru içeren sözleşmelere uygulanacak hukukun tespitinde MÖHÜK’un Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk başlıklı 24. maddesi uygulama alanı bulacaktır. İlgili maddede tarafların irade muhtariyetlerine öncelik tanınmış. Taraflar aşağıda açıklanan şartları ve koşullar dâhilinde bir hukuk seçimi yapmak suretiyle aralarındaki franchise sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuku tayin edebilirler.